W związku z wejściem w życie,  19 września 2020 r., nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zmianie ulegają zasady wydawania warunków technicznych. Wnioski o wydanie warunków technicznych złożone po dniu 19 września rozpatrywane będą na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu […]

czytaj więcej