Edukacja ekologiczna

Jednym z priorytetów naszej Spółki jest promowanie ekologii wśród najmłodszych mieszkańców gminy Krzeszowice. Angażując się w najróżniejsze akcje propagujące postawy proekologiczne, podejmujemy działania edukacyjne, które mają na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby środowiska oraz wzbogacać ich wiedzę o zależnościach w nim zachodzących.

W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez naszą Spółkę ścieków. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej w każdym gospodarstwie domowym.

Edukacja ekologiczna realizowana jest przede wszystkim poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów kierowanych do uczniów wszystkich placówek edukacyjnych od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne z terenu gminy Krzeszowice. Dzięki temu dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z tak bliskimi każdemu człowiekowi zagadnieniami, a tak często bliżej nieznanymi.

Czy wiesz, że:

Ciekawostki o wodzie

Zapraszamy na stronę internetową eko-szlak

casino siteleri