Sieć kanalizacyjna

Aktualnie zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na obszarze Gminy Krzeszowice wyodrębnione są cztery aglomeracje: Ścieki w aglomeracji Krzeszowice oczyszczane są w Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Istniejący do 2014r. system kanalizacji obejmował miejscowości Krzeszowice, Tenczynek, część Woli Filipowskiej i Nawojowej Góry. W 2014r. zakończono trwającą od 2010 roku rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W ramach inwestycji wykonano łącznie 181,6 km sieci w miejscowościach: Ostrężnica, Nowa Góra, Czerna, Miękinia, Filipowice, Wola Filipowska, Nawojowa Góra oraz w Krzeszowicach na osiedlu Żbik i Czatkowice. W systemie pracuje 50 przepompowni ścieków. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi obecnie 254,5 km. W aglomeracji Krzeszowice-Zalas ścieki oczyszczane są w trzech lokalnych oczyszczalniach: „Zalas-Zachód” (przepustowość 400m3/dobę), „Zalas-Wschód” w miejscowości Frywałd (przepustowość 400m3/dobę) oraz „Rudno”(przepustowość 125m3/dobę). Długość kanalizacji systemu oczyszczalni „Zalas Zachód” wynosi 8,7 km. Ze względu na korzystne ukształtowanie terenu ścieki do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie. Kanalizacja obejmuje zachodnią część miejscowości Zalas. Długość kanalizacji systemu oczyszczalni „Zalas Wschód” wynosi 5,8 km. W systemie pracuje jedna sieciowa przepompownia ścieków. Długość kanalizacji w miejscowości Rudno wynosi 14,7 km. W systemie pracują trzy sieciowe przepompownie ścieków. W ramach aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia w 2014r. zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Paczółtowice o łącznej długości 12,7 km. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni położonej na terenie miejscowości Żary i eksploatowanej przez Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach. W systemie kanalizacyjnym pracuje 7 przepompowni ścieków.
casino siteleri