Biuro Obsługi Klienta

Godziny pracy i obsługi petentów

Sekretariat oraz Biuro Obsługi Klienta przyjmuje odbiorców usług:

Sekretariat
poniedziałek – piątek                   7:00 – 15:00

Dział  Obsługi Klienta oraz Techniczno-Dokumentacyjny  
poniedziałek – piątek                  7:00 – 15:00

Kasa Spółki jest czynna:

poniedziałek – piątek 9:00 – 12:00

Zgłoszenia awarii przyjmowane są telefonicznie pod numerami:

w dni robocze od 07.00 do 15.00  

12 282 01 81

w dni robocze  od 15.00 oraz w dni wolne od pracy oraz święta 

+48 735 983 954

 Prosimy zawiadomić Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, gdy zauważyli Państwo, że:

Prosimy odbiorców o dokładne przekazywanie wszystkich informacji o miejscu i rodzaju zdarzenia (pomagać będą dodatkowe pytania zadawane przez pracownika Spółki w celu dokładnej lokalizacji zdarzenia). W szczególności prosimy o podanie telefonu kontaktowego, gdy niezbędne jest wejście na teren Państwa działki. Wszystkie zgłoszenia pracownik Spółki rejestruje w książce zgłoszeń. W reakcji na każde zgłoszenie, we wskazane miejsce, wysłana zostanie grupa dyżurna służby sieci wodociągowej. Jej zadaniem jest natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii, zamknięcie dostawy wody i przeprowadzenie rozpoznania co do dalszego trybu postępowania.

Na terenie gminy Krzeszowice istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej – dla celów ogrodniczych, produkcyjnych, technologicznych, uprawy roślin (np. szklarnie) itp. bez wytwarzania ścieków.

Podstawa prawną jest Ustawa z dnia 7 Czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług ( art. 27, ust. 6).

W celu uzyskania zgody na dokonanie zabudowy dodatkowego wodomierza, w celu określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej, należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydanie Informacji Technicznej zabudowy wodomierza na instalacji wewnętrznej, dla wody bezpowrotnie zużytej do Działu Techniczno – Dokumentacyjnego tut. Spółki Wodociągów i Kanalizacji. Wniosek jest możliwy do pobrania tutaj.

Powyższą zgodę może uzyskać inwestor, który posiada budynek podłączony do sieci kanalizacyjnej.

Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do Działu Techniczno – Dokumentacyjnego tut. Spółki WiK w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania wodomierza, dokonania odbioru technicznego i oplombowania urządzenia.
Po dokonaniu plombowania wodomierza przez pracownika tut. Spółki WiK należy podpisać stosowaną umowę.

Osoby fizyczne:

Podmioty gospodarcze:

Zarządca nieruchomości:

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 12 282-13-20 wew. 521, 

casino siteleri