Dane Firmy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice
Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000135010
NIP 6761015716
Regon 350789290
BDO 000011550
Kapitał zakładowy: 55 661 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Nr konta: 27 1240 4155 1111 0010 2506 8363
casino siteleri