Przetargi

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej– przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę związaną z opracowaniem analiz ryzyka – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej w trybie przetargu ofertowego.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową budynku biurowo administracyjnego – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej w trybie przetargu ofertowego.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową budynku biurowo administracyjnego – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii- przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej, zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej w miejscowości Miękinia”

Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji”