Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę instalacji fotowoltaicznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii- przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Budowa sieci wodociągowej, zbiornika wodociągowego oraz komory hydroforowej w miejscowości Miękinia”

Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji”

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach ul. Żbicka”

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii- przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka – etap III”

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II – przetarg ofertowy

Ogłoszenie – przetarg ofertowy na dostawę energii elektrycznej

Ogłoszenie- przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”