Przetargi

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na teren budowy i rozruch urządzeń: separator koalescencyjny

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na teren budowy i rozruch urządzeń: zbiornik na wody deszczowe 42m³ wraz z zabudowaną pompownią

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na teren budowy i rozruch urządzeń: pompownia ścieków

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy urządzeń.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

casino siteleri