Przetargi

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie osadu ściekowego – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy energii elektrycznej – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej– przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę związaną z opracowaniem analiz ryzyka – przetarg ofertowy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej w trybie przetargu ofertowego.

casino siteleri