16 lutego 2024

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice ponownie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w 2024 r.” znak sprawy; 12.2/TO/2023

Termin na składanie ofert: 27.02.2024 r. do godz. 10:00

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 01.03.2024 r. do godz. 10:00

Ostatnie aktualności

casino siteleri