14.czerwiec.2024

SIEDLEC – ROBOTY BUDOWLANE ROZPOCZĘTE

12 czerwca 2024 r. Wykonawca zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych w miejscowości Siedlec” firma EKOINSTAL Sp. z o.o. rozpoczęła prace budowlane w zakresie inwestycji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to luty 2025 r.

Ostatnie aktualności

casino siteleri