Cennik

Rodz. banańOznaczony parametrCena netto* [zł]
Analizy mikrobiologiczne wody
Bakterie grupy coli
53
Escherichia coli60
Bakterie grupy coli i Escherichia coli79
Enterokoki / Paciorkowe kałowe56
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C35
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C35
Pseudomonas aeruginosa100
Analizy fizykochemiczne wodypH / Stężenie jonów wodoru16
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C16
Mętność12
Barwa14
Zapach15
Smak15
Chlor wolny15
Azotany / Azot azotanowy42
Azotyny / Azot azotynowy17
Jon amonu / Amoniak28
Mangan31
Żelazo25
Twardość ogólna26
Wapń26
Magnez26
Analizy fizykochemiczne ściekówBZT90
ChZT-Cr76
Zawiesiny ogólne64
Fosfor ogólny63
Azot ogólny66
Azot amonowy / Amoniak (ścieki oczyszczone)35
Azot amonowy / Amoniak (metoda miareczkowa z destylacją)64
Pobranie próbki prze próbkobiorcę28
Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami30
Wydanie pojemnika do pobierania próbek mikrobiologicznych7
Dojazd próbkobiórcy na miejsce poboru i transport próbki do Labolatorium3,50zł/km
casino siteleri