Taryfy za wodę i ścieki 2024/2025

ZAWIADOMIENIE
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZ T.70.11.2023 z dnia 10 marca 2023 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 24 marca 2024 r. do dnia 23 marca 2025 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr LXX/763/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice.

Taryfa na okres trzech lat 2023/2026


Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka
brutto
Jednostka miary
1.Grupa 1
Wszyscy odbiorcy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
znajdujący się w obszarze działalności Spółki, nie objęci grupą 2 i 3.
1) cena 1m3
dostarczonej wody
5,305,72zł/m3
2) stawka opłaty
abonamentowej
7,147,71zł/odbiorca/mc
2.Grupa 2
Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy
1) cena 1m3
dostarczonej wody
5,305,72zł/m3
3Grupa 3
Przedsiębiorstwa, zakłady przetwórcze, wytwórcze, spożywcze i przemysłowe, które pobierają wodę dla własnych celów produkcyjnych.
1) cena 1m3
dostarczonej wody
5,305,72zł/m3
2) stawka opłaty
abonamentowej
7,147,71zł/odbiorca/mc

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena /stawka
netto
Stawka dopłaty do
1m3 ścieków netto
Cena/stawka
netto dla
odbiorców
Cena/stawka
brutto dla
odbiorców
Jednostka miary
1.Grupa 1
Odbiorcy zrzucający ścieki
bytowe rozliczani wg
odczytów wodomierza lub
urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3
odprowadzonych
ścieków
15,962,4113,5514,63zł/m3
2) stawka opłaty
abonamentowej
15,53-15,5316,77zł/odbiorca/mc
2.Grupa 2
Odbiorcy zrzucający ścieki
bytowe rozliczani wg
przeciętnych norm zużycia
wody
1) cena 1m3
odprowadzonych
ścieków
15,962,4113,5514,63zł/m3
2) stawka opłaty
abonamentowej
13,39-13,3914,46zł/odbiorca/mc
3.Grupa 3
Pozostałe podmioty nie
objęte grupą 1 i 2 rozliczane
wg odczytów wodomierza
lub urządzenia
pomiarowego
1) cena 1m3
odprowadzonych
ścieków
15,961,5714,3915,54zł/m3
2) stawka opłaty
abonamentowej
15,53-15,5316,77zł/odbiorca/mc
4.Grupa 4
Pozostałe podmioty nie
objęte grupą 1 i 2 rozliczane
wg przeciętnych norm
zużycia wody
1) cena 1m3
odprowadzonych
ścieków
15,961,5714,3915,54zł/m3
2) stawka opłaty
abonamentowej
13,39-13,3914,46zł/odbiorca/mc

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka opłatyJednostka miary
nettobrutto
1Opłata za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych
Grupa odbiorców dokonujących opłaty za
każdy % przekroczenia wartości
dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń
ścieków przemysłowych wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w
wyszczególnieniu do
Grupy 3 lub 4
Stawka opłaty za 1 %
przekroczenia każdej
wartości dopuszczalnej
0,0540,058zł/1% przekroczenia

Taryfa obowiązuje od dnia 24.03.2024 r. do dnia 23.03 .2025 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Archiwum

Ceny wody oraz ścieków na lata 2023/2024

Ceny wody oraz ścieków na lata 2021/2022 oraz 2022/2023

Ceny wody oraz ścieków na lata 2019/2020 oraz 2020/2021

casino siteleri