Taryfy za wodę i ścieki

Ceny wody oraz ścieków na lata 2022/2023

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 8 maja 2022 r. do dnia 7 maja 2023 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XLIX/548/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice w okresie od 8 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoJednostka miary
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m3

dostarczonej wody
4,404,75zł/m3
2) stawka opłaty

abonamentowej
5,816,27zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1)cena 1m3

dostarczonej wody
4,404,75zł/m3

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena /stawka
netto
Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków nettoCena/stawka netto dla odbiorcówCena/stawka brutto dla odbiorcówJednostka miary
1.
Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
14,302,4111,8912,84zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej13,34-13,3414,41zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
14,302,4111,8912,84zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej11,50-11,5012,42zł/odbiorca/m-c
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
14,301,5712,7313,75zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej13,34-13,3414,41zł/odbiorca/m-c
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
14,301,5712,7313,75zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej11,50-11,5012,42zł/odbiorca/m-c

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty bruttoJednostka miary
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej
0,0510,055zł/1% przekroczenia

Taryfa obowiązuje od dnia 08.05.2022 r. do dnia 07.05.2023 r.
*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Ceny wody oraz ścieków na lata 2021/2022

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 8 maja 2021 r. do dnia 7 maja 2022 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXXIV/361/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoJednostka miary
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m3

dostarczonej wody
4,154,48zł/m3
2) stawka opłaty

abonamentowej
5,766,22zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1)cena 1m3

dostarczonej wody
4,154,48zł/m3

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena /stawka
netto
Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków nettoCena/stawka netto dla odbiorcówCena/stawka brutto dla odbiorcówJednostka miary
1.
Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,952,4110,5411,38zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej12,69-12,6913,71zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,952,4110,5411,38zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,83-10,8311,70zł/odbiorca/m-c
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,951,5711,3812,29zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej12,69-12,6913,71zł/odbiorca/m-c
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,951,5711,3812,29zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,83-10,8311,70zł/odbiorca/m-c

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty bruttoJednostka miary
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej
0,0510,055zł/1% przekroczenia

Taryfa obowiązuje od dnia 08.05.2021 r. do dnia 07.05.2022 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Ceny wody oraz ścieków na okres trzech lat

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 08.05.2021 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice na okres trzech lat.  Jednocześnie informuje się, że podane w tabelach poniżej ceny nie uwzględniają dopłaty do 1 mścieków.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m³

dostarczonej wody (zł)
4,154,404,40
2) stawka opłaty

Abonamentowej (zł)
5,765,815,78
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1) cena 1m³

dostarczonej wody (zł)
4,154,404,40

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)12,6913,3413,40
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)10,8311,5011,57
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)12,6913,3413,40
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)10,8311,5011,57

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaStawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaStawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej (żł)
0,0510,0510,051

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dl a usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i /lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

Taryfa obowiązuje od dnia 08.05.2021 r. do maja 2024 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Archiwum

Ceny wody oraz ścieków na lata 2020/2021

casino siteleri