Taryfy za wodę i ścieki

Ceny wody oraz ścieków na lata 2021/2022

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 8 maja 2021 r. do dnia 7 maja 2022 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXXIV/361/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszowice.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoJednostka miary
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m3

dostarczonej wody
4,154,48zł/m3
2) stawka opłaty

abonamentowej
5,766,22zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1)cena 1m3

dostarczonej wody
4,154,48zł/m3

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena /stawka
netto
Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków nettoCena/stawka netto dla odbiorcówCena/stawka brutto dla odbiorcówJednostka miary
1.
Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,952,4110,5411,38zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej12,69-12,6913,71zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,952,4110,5411,38zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,83-10,8311,70zł/odbiorca/m-c
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,951,5711,3812,29zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej12,69-12,6913,71zł/odbiorca/m-c
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,951,5711,3812,29zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,83-10,8311,70zł/odbiorca/m-c

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty bruttoJednostka miary
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej
0,0510,055zł/1% przekroczenia

Taryfa obowiązuje od dnia 08.05.2021 r. do dnia 07.05.2022 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Ceny wody oraz ścieków na okres trzech lat

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RZT.70.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 08.05.2021 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice na okres trzech lat.  Jednocześnie informuje się, że podane w tabelach poniżej ceny nie uwzględniają dopłaty do 1 mścieków.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m³

dostarczonej wody (zł)
4,154,404,40
2) stawka opłaty

Abonamentowej (zł)
5,765,815,78
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1) cena 1m³

dostarczonej wody (zł)
4,154,404,40

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)12,6913,3413,40
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)10,8311,5011,57
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)12,6913,3413,40
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,9514,3014,49
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)10,8311,5011,57

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaStawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaStawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej (żł)
0,0510,0510,051

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dl a usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i /lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

Taryfa obowiązuje od dnia 08.05.2021 r. do maja 2024 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Archiwum

Ceny wody oraz ścieków na lata 2020/2021