Taryfy za wodę i ścieki

Taryfa 2018/2021

Ceny wody oraz ścieków na lata 2020/2021

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2020 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od  24 maja 2020 r. do  23 maja 2021 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXI/229/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców. Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoJednostka miary
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m3 dostarczonej wody3,734,03zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej3,934,24zł/odbiorca/mc
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1) cena 1m3 dostarczonej wody3,734,03zł/m3

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena /stawka nettoStawka dopłaty do 1 m3 ścieków nettoCena/stawka netto dla odbiorcówCena/stawka brutto dla odbiorcówJednostka miary
1.Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków13,003,459,5510,31zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,36-10,3611,19zł/odbiorca/mc
2.
Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków13,003,459,5510,31zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej8,79-8,799,49zł/odbiorca/mc
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków13,002,7110,2911,11zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,36-10,3611,19zł/odbiorca/mc
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3 odprowadzonych ścieków13,002,7110,2911,11zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej8,79-8,799,49zł/odbiorca/mc

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty bruttoJednostka miary
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej
0,0490,053zł/1% przekroczenia

Taryfa obowiązuje od dnia 24.05.2020 r. do dnia 23.05.2021 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Ceny wody oraz ścieków na lata 2019/2020

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2019 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 23 maja 2020 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr VIII/94/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka nettoCena/stawka bruttoJednostka miary
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m3

dostarczonej wody
3,653,94zł/m3
2) stawka opłaty

abonamentowej
3,944,26zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1)cena 1m3

dostarczonej wody
3,653,94zł/m3

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena /stawka
netto
Stawka dopłaty do 1 m3 ścieków nettoCena/stawka netto dla odbiorcówCena/stawka brutto dla odbiorcówJednostka miary
1.
Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,903,459,4510,21zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,41-10,4111,24zł/odbiorca/m-c
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,903,459,4510,21zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej8,81-8,819,51zł/odbiorca/m-c
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,902,7110,1911,01zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej10,41-10,4111,24zł/odbiorca/m-c
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków
12,902,7110,1911,01zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej8,81-8,819,51zł/odbiorca/m-c

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty bruttoJednostka miary
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej
0,0490,053zł/1% przekroczenia

Taryfa obowiązuje od dnia 24.05.2019 r. do dnia 23.05.2020 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

Ceny wody oraz ścieków na okres trzech lat

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2018 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice na okres trzech lat.  Jednocześnie informuje się, że podane w tabelach ceny nie uwzględniają dopłaty do 1 mścieków. Rada Miejska w Krzeszowicach w dniu 24.05.2018 r. podejmie  uchwałę w sprawie dopłat i w tym dniu zostaną ogłoszone ceny dla poszczególnych grup odbiorców uwzględniające dopłatę.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*
1) cena 1m³

dostarczonej wody (zł)
3,553,653,73
2) stawka opłaty

Abonamentowej (zł)
3,783,943,93
2.Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.
1) cena 1m³

dostarczonej wody (zł)
3,553,653,73

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaCena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,1712,9013,00
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)9,9110,4110,36
2.Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,1712,9013,00
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)8,418,818,79
3.
Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,1712,9013,00
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)9,9110,4110,36
4.
Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody
1) cena 1m³

odprowadzonych ścieków (zł)
12,1712,9013,00
2) stawka opłaty abonamentowej (zł)8,418,818,79

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p.Rodzaj opłatyWyszczególnienieStawka netto w okresie od 1 do 12 miesiącaStawka netto w okresie od 13 do 24 miesiącaStawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1.Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej (żł)
0,0490,0490,049

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dl a usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i /lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

Taryfa obowiązuje od dnia 24.05.2018 r. do maja 2021 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice

casino siteleri