Obszar działania spółki

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Krzeszowicach prowadzi działalność na terenie: