16.listopad.2015

Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem

Szanowni Państwo,

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice przypomina swoim Odbiorcom
o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia wody w instalacji na skutek których może dojść do awarii i zalania.

Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

– zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi
i okien;

– studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone;

– zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika;

– przewody wodociągowe przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;

– elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności i wyciekami wody (zagrożenie zalaniem).

W takiej  sytuacji należy zgłosić zdarzenie do Spółki pod nr telefonu: 12 282 01 81 (w dni robocze od 07.00 do 15.00) oraz 12 282 09 65, 735 983 954 (w dni robocze od 15.00 oraz w dni wolne od pracy i święta).

Pogotowie Spółki dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – spoczywa na Odbiorcy Usług.

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od odbiorców.

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową.

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri