5 października 2023

#EKOLIDER 30-LECIA WFOŚiGW

W dniu 29 września br. na uroczystej gali  konkursu #ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów konkursu.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. została wyróżniona jako lider ekologiczny województwa małopolskiego. Spółka zajęła III miejsce w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej. Prezes Zarządu Henryk Skotniczny w obecności Burmistrza Gminy Krzeszowice Pana Wacława Gregorczyka odebrał Dyplom za uzyskanie III miejsca wraz z nagrodą pieniężną dla Spółki – czekiem na kwotę 10 tys. zł.

Na tak znaczący sukces Spółki złożyło się kilka projektów z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej finansowanych środkami z funduszy WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

W ramach tych projektów WiK zrealizowała następujący zakres rzeczowy:

W rezultacie, ukończenie przez Spółkę przedmiotowych inwestycji pozwoliło Gminie Krzeszowice spełnić wymagania dyrektywy ściekowej w zakresie stopnia skanalizowania zarówno aglomeracji Krzeszowice jak i Krzeszowice-Zalas.

Nagroda przyznana Spółce przeznaczona zostanie również na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ostatnie aktualności

casino siteleri