23 czerwca 2023

Przetarg ofertowy na dostawy urządzeń.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowania są prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację trzech zamówień;

  1. „Dostawa na teren budowy i rozruch pompowni ścieków sanitarnych – 1 kpl”
    Znak sprawy: 7_1 /TT/2023
  2. Dostawa zbiornika na wody deszczowe 42m³ wraz z zabudowaną pompownią – 1 kpl.”    
    Znak sprawy: 7_2 /TT/2023
  3. „Dostawa na teren budowy i rozruch urządzeń: separator koalescencyjny – 2 szt.”
    Znak sprawy: 7_3 /TT/2023

Więcej informacji: https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Termin na składanie ofert: 04.07.2023 r. do godz. 9:00

Ostatnie aktualności

casino siteleri