Zamawiający informuje, że w związku  z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 w oraz czasowym wyłączeniem z bezpośredniej obsługi dziennika podawczego Spółki  Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, ofertę przetargową na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych ”. należy złożyć, w godzinach pracy, do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku obok wejścia do siedziby Spółki przy […]

czytaj więcej