16 października 2020

KOMUNIKAT DLA PARYŻA

 

WODA WODOCIĄGOWA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU!

„Woda z wodociągu publicznego Nowa Góra – Paryż podawana dla mieszkańców miejscowości: Paryż jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

Stwierdzona obecność w próbie wody, ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 220C po 72 h w ilości 760 jtk/1ml (gdzie wartość zalecana nie powinna przekraczać wartości   200 jtk/1ml w w punkcie czerpalnym) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jednak, do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda do celów konsumpcyjnych tj.: picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schła­dzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po­rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

SPÓŁKA PRZEPRASZA ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA

Ostatnie aktualności

casino siteleri