9 października 2020

Przetarg ofertowy – „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Zaproszenie do  złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 28.10.2020r. do godz. 10:00.

Więcej informacji na stronie https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri