Szanowni Państwo, Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zwraca się apelem do mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie Gminy Krzeszowice, aby rozważnie i odpowiedzialnie korzystali z kanalizacji: Zabrania się wrzucania do kolektorów kanalizacyjnych odpadów stałych takich jak: gruz, worki foliowe, ubrania, ścierki, plastikowe butelki, martwe zwierzęta (szczenięta, koty, gołębie) oraz fragmenty zwierząt (kości, […]

czytaj więcej


Szanowni Państwo, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia  instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. W niezabezpieczonej instalacji woda może zamarznąć, na skutek czego może dojść do awarii i zalania. Miejscami najbardziej wrażliwymi na rozmrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych  piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że dzień 10.11.2017 r. ustalony został dla pracowników dniem wolnym od pracy z uwagi na święto 11.11.2017 r. przypadające w sobotę. (Zarządzenie nr 20/2016 Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółki z o.o. z dnia 27 grudnia 2016 r.) Przepraszamy za powstałe utrudnienia  

czytaj więcej