17.listopad.2017

ZABEZPIECZ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZED MROZEM!

wodomierz

Szanowni Państwo,

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia  instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. W niezabezpieczonej instalacji woda może zamarznąć, na skutek czego może dojść do awarii i zalania.

Miejscami najbardziej wrażliwymi na rozmrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych  piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych lub garażach.

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie skutkujące utratą szczelności i wyciekami wody (zagrożenie zalaniem).  Zdarzenie takie należy zgłosić do Spółki: nr telefonu 12 282 01 81 (w dni robocze od 7:00 do 15:00) oraz 12 282 09 65 lub 735 983 954 (w dni robocze od 15:00 oraz w dni wolne od pracy i święta).

Wymiana rozmrożonego wodomierza jest usługą płatną, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek utrzymania pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, w należytym stanie  należy do Odbiorcy Usług.

Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od Odbiorców!

Już teraz zadbaj i zabezpiecz swoją instalację wodociągową!

Ostatnie aktualności

casino siteleri