W dniu 24 kwietnia 2013r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice została podpisana umowa z Wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach” realizowanego w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice-dorzecze Rudawy”. Wykonawcą inwestycji została Eurovia Polska S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego , oferując najniższą cenę . […]

czytaj więcej