6 maja 2013

Podpisanie umowy – os. Żbik

W dniu 24 kwietnia 2013r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice została podpisana umowa z Wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach” realizowanego w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice-dorzecze Rudawy”. Wykonawcą inwestycji została Eurovia Polska S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego , oferując najniższą cenę . Wartość kontraktu wynosi 3 562 314,55 zł brutto.

W imieniu zamawiającego umowę podpisał Prokurent Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w osobie Pani Jolanty Tryczyńskiej – Celarek, natomiast ze strony Wykonawcy reprezentowali spółkę Pan Andrzej Gruszka – Dyrektor Oddziału Małopolska oraz Wojciech Rabsztyn – Kierownik ds. Przygotowania Inwestycji.

Prace objęte umową zostaną zakończone do 30 listopada 2013r.

Ostatnie aktualności

casino siteleri