Wyniki przetargów

TytułPliki do pobrania
Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej w trybie przetargu ofertowego.
Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej w trybie przetargu ofertowego.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii- przetarg ofertowy
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”
Dokumentacja
Ogłoszenie- przetarg ofertowy na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nawojowa Góra – etap III
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Paczółtowice
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nawojowa Góra – etap III
Remont Budynku Krat
Budowa Kanalizacji w Miejscowościach Krzeszowice, ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra
Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach
Budowa kanalizacji w miejscowościach Czerna, Czatkowice, Nowa Góra
Budowa kanalizacji w miejscowościach Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Usługi Działań Promująco-Informacyjnych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na Modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Budowa kanalizacji w miejscowosciach Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice Os. Żbik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na Uslugi Inzyniera
casino siteleri