W związku z zakończeniem prac związanych z budową kanalizacji, Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zaprasza mieszkańców miejscowości Czerna objętych projektem, w dniach 24-25 września 2014 r., w godzinach 16.00 – 19.00 do Szkoły Podstawowej w Czernej (budynek dolny), gdzie wydawane będą informacje techniczne dotyczące możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. W celu uzyskania indywidualnej […]

czytaj więcej