10 października 2018

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z  o.o. informuje, że 10 października 2018 r. wchodzi w życie nowy  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice. Dokument został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180), pozytywnie zaopiniowany przez Wody Polskie oraz uchwalony przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwałą nr XLIX/599/2018   z dnia 27 września 2018 roku.

Ostatnie aktualności

casino siteleri