9 czerwca 2020

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka – etap III”

Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka – etap III”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 02.07.2020r. do godz. 10:00.

Zamówienie w trybie przetargu ofertowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka – etap III”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ pod nr 549134-N-2020 z dnia 2020-06-09

Więcej informacji na stronie https://wikkrzeszowice.pl ►Inwestycje ►Przetargi

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri