7 kwietnia 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II – przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka  etap II”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 04.05.2020r. do godz. 9:00.

Zamówienie w trybie przetargu ofertowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka  etap II”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ pod nr 529934-N-2020 z dnia 2020-04-07

Więcej informacji na stronie https://wikkrzeszowice.pl ►Inwestycje ►Przetargi

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri