26 października 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii- przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.Zakup energii w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 10.11.2021r. do godz. 10:00.

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri