10 kwietnia 2015

Zawiadomienie o cenach wody i ścieków na 2015/2016r

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr VI/48/2015 z dnia 26.03.2015 r., z dniem 01.05.2015 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr VI/49/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców w wysokości 2,34 zł netto w okresie od 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.

Pobierz zawiadomienie 

Ostatnie aktualności

casino siteleri