2 listopada 2021

Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu ofertowym

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 15.11.2021r. do godz. 10:00

Dodatkowe informacje na stronie:  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri