3 czerwca 2014

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. „Od małego jestem – Eko”

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pt. „Od małego jestem – Eko”, dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych klas I –III z terenu Gminy Krzeszowice.
Konkurs współfinansowany jest przez Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice oraz przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Celem Konkursu jest:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, uwrażliwienie ich na potrzeby środowiska naturalnego oraz kształtowanie ich właściwych postaw proekologicznych.
  2. Skierowanie uwagi dzieci na zmiany jakie nastąpią w ich otoczeniu w związku z realizacją projektu pn.” Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.
  3. Popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim w sektorze środowiska, oraz ich roli w procesie rozwoju kraju.
  4. Promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  5. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką płaską pracy w formacie A4 która będzie obrazowała tematykę:

Na laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

I kategoria – dzieci przedszkolne 3-5 lat,
II kategoria – klasy I-III 6-9 lat

Prace należy przesłać pocztą lud dostarczyć osobiście do siedziby Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice przy ul. Krakowskiej 85 w Krzeszowicach do 17 czerwca 2014r.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zawarte są w regulaminie.

Zmiana do regulaminu: pobierz plik.

Prezes Zarządu
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o.
Magdalena Walczowska

Ostatnie aktualności

casino siteleri