24 września 2018

Zamówienie w trybie przetargu ofertowego na realizację zadania pn. „Zakup energii”

Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Zakup energii w okresie od daty skutecznej zmiany sprzedawcy do 31.12.2019r.”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 10.10.2018r. do godz. 9:00

Więcej informacji na stronie
https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1496942,zakup-energii.html

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri