29 grudnia 2016

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że  od dnia 2 stycznia 2017 r. świadczone będą usługi asenizacyjne wywozu nieczystości płynnych.  Spółka oferuje usługi wywozu szamba  wozem asenizacyjnym o pojemności zbiornika do 6 m3.  Cena wywozu 1 m3 ścieków, przy ilości powyżej 3 m3 wynosi 17,00 zł/m3. W przypadku mniejszej ilości wywożonych ścieków tj. do 3 m3,  cena usługi  powiększona zostanie o  koszty transportu (patrz: cennik-uslug-wywozu-nieczystosci).

Zlecenia na wywóz nieczystości przyjmowane są w dni robocze, w godz. 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu 12 282 01 81.

Ostatnie aktualności

casino siteleri