29.lipiec.2020

WODOCIĄGI KRZESZOWICKIE BĘDĄ POZYSKIWAĆ ENERGIĘ SŁONECZNĄ

W połowie lipca, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zleciła  firmie zewnętrznej opracowanie wniosku o pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW na budowę elektrowni słonecznej na terenie oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach oraz wykonanie analizy dostępności współfinansowania inwestycji z innych preferencyjnych źródeł finansowych.

Niekonwencjonalnymi źródłami energii, Spółka zainteresowała się z kilku ważnych powodów. Potrzebą chwili stało się zmniejszanie kosztów funkcjonowania firmy, dla której wydatki na zakup energii elektrycznej stanowią znaczącą pozycję w budżecie. O wybudowaniu farmy fotowoltaicznej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach zadecydowano ze względu na wysokie zapotrzebowanie energetyczne związane z eksploatacją tego obiektu. Ponadto projekt, będzie bezpośrednio wpływał na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zastąpienie energii produkowanej z zasobów nieodnawialnych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Ostatnie aktualności

casino siteleri