17.grudzień.2019

WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE JAKO INWESTOR

Kolejny element budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zalas i Sanka, został oddany. Uruchomiono przepompownię ścieków w Zalasiu, która umożliwi odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Porfirowej, Polnej i Potokowej.

W ramach  zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”, Spółka jako inwestor wybudowała i oddała do użytkowania ponad 21 km sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu prac ziemnych, odbudowano zgodnie z projektem, drogi gminne. W Zalasiu na odcinku 1867 m, a w Sance 2026 m. Głównym celem wykonanego zadania jest oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych poprzez doprowadzenie ich do wybudowanej w roku 2014 oczyszczalni ścieków we Frywałdzie. Jego realizacja umożliwi podpięcie do kanalizacji sanitarnej ponad 350 nieruchomości w miejscowościach Zalas i Sanka, co zwiększy ilość odprowadzanych ścieków o ok. 38 tys. m3 na rok .

Nowo wybudowana sieć została oddana do użytkowania i rozpoczęły się  podłączenia. Zainteresowanie jest duże. Mieszkańcy składają wnioski o wydanie warunków technicznych na podłączenie nieruchomości do kanalizacji. Równocześnie  Spółka oferuje swoje usługi w zakresie wykonawstwa tych podłączeń.

pompownia-1droga121721

Ostatnie aktualności

casino siteleri