23.lipiec.2020

BUDOWA KANALIZACJI – INWESTYCJE WiK

Ostatnie dwa lata, jak również bieżący rok, to dla Spółki czas wytężonej pracy nad kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Krzeszowice. Inwestycja całej budowy podzielona została na poszczególne etapy.

Pierwszy etap rozpoczęty w 2018 r. pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia), Sanka” został ukończony w 2019 r. i obecnie jest w trakcie podłączeń. Wybudowanie ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiło podłączenie się do kanalizacji ponad 350 nieruchomości z miejscowości Zalas i Sanka. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, podłączenia ruszyły w listopadzie poprzedniego roku. Pomimo niewielkich opóźnień związanych z Covid – 19, w chwili obecnej już 270 nieruchomości (stan na 23 lipiec 2020 r.) korzysta z nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a ich właściciele zawarli stosowne umowy o odprowadzanie ścieków. Pracownicy Spółki  intensywnie działają, aby liczba podłączonych budynków była jak największa.

Drugi etap to zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II”.   Inwestycja jest kontynuacją poprzedniego zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Krzeszowice. Przewidywana łączna długość budowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej to ok. 2324 m. Zadanie obejmuje również budowę dwóch kompletnych przepompowni wraz z przewodami tłocznymi o sumarycznej długości około 861 m. Koszt zadania na podstawie zawartej umowy to kwota do 999 972,45 zł (brutto). Inwestycja będzie finansowana z pożyczki  WFOŚ w kwocie 671 197,08 zł oraz ze środków własnych w kwocie 328 775,41 zł (brutto).  25.05.2020 r. Spółka podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację tego zadania. Początkiem lipca zostały rozpoczęte prace budowlane. Zakończenie robót planowane jest na styczeń 2021 r. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 21 obiektów.

Trzeci etap to zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka, etap III”.  Zadanie jest również kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Krzeszowice. Przewidywana długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to około 3092 m. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie kompletne przepompownie wraz z przewodami tłocznymi o sumarycznej długości 754 m. Koszt zadania na podstawie zawartej umowy to kwota do 1 277 970 zł (brutto).  Wniosek o pożyczkę na finansowanie tego zadania został złożony do WFOŚ już w kwietniu 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca został wyłoniony i 23 lipca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie robót to lipiec 2021. Z wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej będą mogły skorzystać 43 obiekty mieszkalne.

Ponadto w ramach inwestycji budowy kanalizacji Spółka realizuje zadanie pod nazwą  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach ul. Żbicka”. Projekt obejmuje wybudowanie ok. 400 m sieci w technologii grawitacyjnej, do której podłączonych będzie 16 budynków na ulicy Żbickiej w Krzeszowicach. Finansowanie zadania oparte będzie o pożyczkę z WFOŚ. Spółka otrzymała już akceptację karty informacyjnej zadania i trwają prace nad złożeniem wniosku o pożyczkę. Planowany termin wykonania zadania to wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r.

 

 

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri