22 kwietnia 2016

Warsztaty edukacyjne – Dzień Wody

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody Spółka WiK, wiedząc jak ważna jest promocja i kształtowanie świadomości społecznej w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w tym zasobów wodnych, przygotowała warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Placówek Oświatowych z miejscowości Wola Filipowska.

Warsztaty miały uświadomić uczniom jak istotna jest ochrona zasobów wodnych. Z jednej strony jest konieczna, żeby móc pić dobrą wodę prosto z kranu, z drugiej jest niezbędna do tego, aby można mówić o czystym i przyjaznym środowisku. W trakcie prowadzonych zajęć pracownicy Laboratorium WiK starali się przekazać uczniom wiedzę na temat znaczenia wody w życiu człowieka oraz całego ekosystemu, a także podnieść ich świadomość w zakresie ochrony i ograniczania zanieczyszczeń lokalnych zasobów wody jak również racjonalnego gospodarowania wodą przez człowieka. Podczas spotkania uczniowie mieli również możliwość poznania jak bardzo istotną funkcję w środowisku naturalnym pełnią przedsiębiorstwa branży wodociągowo-kanalizacyjne.

Poprzez tego typu działania Spółka chce aktywować i zachęcać do ważnych działań ekologicznych, pokazując że codzienna postawa każdego człowieka w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla środowiska naturalnego.

dav dav dav dav sdr sdr dav sdr dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav sdr sdr

Ostatnie aktualności

casino siteleri