21 października 2010

Umowa na Kontrakt IV podpisana

19 października 2010 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu IV pn. „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Krzeszowice – os. Czatkowice Dolne, os. Czatkowice Górne, Nowa Góra”. Jest to kolejny kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Podczas podpisywania umowy z firmą WAFRO S.A. wykonawcą IV kontraktu obecni byli: Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, przewodnicząca os. Czatkowice w Krzeszowicach – Helena Latawiec, sołtys Czernej – Wojciech Pałka, sołtys Nowej Góry – Stanisław Rozmus, a także przedstawiciele Inżyniera Kontraktu.

Kontrakt IV obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52,3 km wraz z 7 sieciowymi i 3 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Czerna i Nowa Góra w Gminie Krzeszowice oraz na terenie osiedli Czatkowice Dolne i Czatkowice Górne w mieście Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno – tłoczny. Ścieki kierowane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach, a następnie centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach.

Ostatnie aktualności

casino siteleri