11 sierpnia 2010

Umowa na II Kontrakt podpisana

11 sierpnia 2010 r. w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice podpisana została umowa na roboty budowlane dla Kontraktu II pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia”

Jest to kolejny kontrakt na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Podczas podpisania umowy z firmą TAD-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Zbylitowskiej Górze – Wykonawcą II Kontraktu, obecni byli: Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl, sołtys Filipowic – Beata Głąb, sołtys Miękini – Bogdan Kurdziel oraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu.

Kontrakt II obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 56,3 km wraz z 5 sieciowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Filipowice, Wola Filipowska Południe i Miękinia Stawiska w Gminie Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno – tłoczny. Ścieki będą kierowane do istniejącego kolektora sanitarnego w Woli Filipowskiej, a następnie do centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach.

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest to przedstawienia szczegółowego harmonogramu robót do 11.09.2010 r. O szczegółach realizacji robót mieszkańcy zostaną poinformowani na planowanych spotkaniach w m-c wrześniu, tj.:
w Filipowicach w dniu 19.09.2010
w Woli Filipowskiej w dniu 26.09.2010
mieszkańcy Miękini Stawiska zostaną zaproszeni na zebranie do Filipowic.

Ostatnie aktualności

casino siteleri