9 kwietnia 2018

Spółka podpisała umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalas i Sanka

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że w dniu 05.04.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Ekoinstal Sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”, obejmującego roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i Sanka. Inwestycja obejmuje budowę ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej, realizowana będzie z uwzględnieniem finansowania przez pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie,  z zaciągniętego kredytu komercyjnego,  ze środków własnych WIK oraz  przy udziale finansowym Gminy Krzeszowice. Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu prac planowane jest na lipiec 2018 r. Obejmie on swoim zakresem dokończenie kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Zalasu, od Kamieniołomu do kapliczki w okolicach przedszkola, oraz od przedszkola w kierunku Sanki Głuchówki. W drugim etapie, w 2019 r., realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Sance na obszarze, w którym sieć jest zaprojektowana jako grawitacyjna tj. tereny w okolicach  szkoły oraz kościoła w stronę  Zalasu.  Przewidywany termin zakończenia prac w ramach inwestycji to 30 marzec 2020 r.

Z projektem inwestycji można zapoznać się na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1417234,budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-poludniowej-czesci-gminy-krzeszowice-zalas-czesc-wschodnia-i-sanka.html

Osoby do kontaktu w zakresie budowy kanalizacji to:

mg_5289

Ostatnie aktualności

casino siteleri