16 marca 2021

TRUDNE POCZĄTKI DROGĄ DO SUKCESU

W 2016 roku, kiedy obecny Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. obejmował swoją funkcję, przedsiębiorstwo było w trudnej sytuacji finansowej. Pozostałościami po poprzednim Zarządzie były roszczenia sądowe wobec przedsiębiorstwa zgłoszone przez Wykonawców. Opiewały one na kwotę  ok. 11,6 mln zł. Wygrane sprawy sądowe na przestrzeni czterech lat, jak i zawarte ugody z Wykonawcami, pozwoliły  na sukcesywne redukowanie wysokości roszczeń. Po czterech latach intensywnych starań Zarząd doprowadził do ich całkowitej redukcji. Największym sukcesem w tym zakresie była ugoda zawarta w 2019 r. z Wykonawcą, na kwotę ok. 6 milionów. Wtedy już, kwota roszczeń spadła do ok. 2 mln. Końcowe wydarzenie – to zawarcie 10 marca 2021 roku, ugody z Wykonawcą występującym z ostatnimi roszczeniami wobec Spółki.
Na dzień dzisiejszy kwota roszczeń wynosi zero złotych.

Efektem tych wszystkich działań jest poprawienie płynności finansowej, co ułatwia pozyskiwanie przez Spółkę środków zewnętrznych na nowe inwestycje. Ma to szczególne znaczenie przy planowanej budowie nowego zaplecza techniczno-biurowego dla WiK. Realizacja tego przedsięwzięcia to konieczność z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiednich standardów pracy i obsługi klienta. W chwili obecnej Spółka eksploatuje 512 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz 346 km sieci kanalizacyjnej. Obsługa całej infrastruktury wraz z wszystkimi odbiorcami wymaga odpowiedniego zaplecza zarówno  technicznego jak i biurowego, a zaangażowanie Zarządu i działania przygotowawcze pozwalają na rozpoczęcie prac już w 2021 r.

Stopniowe zmniejszanie poziomu roszczeń, umożliwiło również Spółce pozyskiwanie środków w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach z instytucji ochrony środowiska (WFOŚ, NFOŚ) oraz kredytów bankowych. Wspomagając się tymi środkami, Zarząd Spółki realizuje obecnie kilka inwestycji:

Ostatnie aktualności

casino siteleri