22 stycznia 2023

ŚRODKI NA BUDOWĘ KANALIZACJI W SIEDLCU ZOSTAŁY POZYSKANE

19 stycznia 2023 r. w siedzibie Samorządu Województwa Małopolskiego – Prezes Zarządu, Henryk Skotniczny  podpisał umowę  w zakresie pozyskania środków w ramach pomocy z EFRROW na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec” – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych w miejscowości Siedlec. Umowa zakłada przyznanie pomocy w kwocie 3 834 365 zł, w ramach której zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4,83 km oraz przebudowany odcinek sieci wodociągowej o długości 0,471 km.

Ostatnie aktualności

casino siteleri