16 lutego 2016

Co w wodzie pływa?

Oczywiście minerały! Składniki mineralne, występujące w wodzie w formie jonowej które dzielimy na:

Składniki główne (makroskładniki): sód (Na+), potas (K+), wapń (Ca2+), magnez (Mg2+), chlorki (Cl–), siarczany (SO42-), wodorowęglany (HCO3–) – stanowią ponad 90% , a często nawet 99% minerałów rozpuszczonych w wodzie.
Składniki podrzędne: nieorganiczne związki azotu, krzemiany, żelazo, substancja organiczna.
Mikroskładniki: pierwiastki rzadkie, śladowe i promieniotwórcze (fluor, jod, bor, brom, arsen, miedź, cynk, lit, chrom, mangan, kobalt, molibden).
Zawartość w wodzie wyżej wymienionych minerałów stanowi podstawę do klasyfikacji wód na podstawie stopnia mineralizacji.

 

 Tabela – Wodociąg grupowy miejski
zaopatrywane miejscowości Krzeszowice, os. Czatkowice Górne, Czatkowice Dolne, Żbik, Nawojowa Góra, Tenczynek
aniony mg/l kationy mg/l
Wodorowęglanowy HCO3- 244,0 Wapniowy  Ca2+ 67,0
Siarczanowy SO42-   18,2 Magnezowy Mg2+ 14,1
Chlorkowy Cl-     5,3 Sodowy Na+   2,5
Fluorkowy F- <0,10 Potasowy K+    <1
Suma składników mineralnych  351,1 mg/l

 

 

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri