5 lipca 2018

SĄ PIENIĄDZE NA BUDOWĘ KANALIZACJI W ZALASIU I SANCE

baner-215x135

W dniu 04.07.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice – Henryk  Skotniczny  wraz z Burmistrzem Gminy Krzeszowice – Wacławem Gregorczykiem sfinalizował sprawę pożyczki na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie projektu  pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 9 899 110 zł, a koszt kwalifikowany 9 226 238 zł z czego 6 206 000 zł zostanie pokryte pożyczką udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który finansuje ochronę środowiska w Małopolsce. Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,12 km i podłączenie do niej  294 gospodarstw domowych oraz 2 szkół, przedszkola i ośrodka zdrowia. Zwiększy to ilość odprowadzanych ścieków o 69 402 metrów sześciennych na rok. Realizacja takiego zadania wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

20180704_125719

Od lewej:

  1. Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice – Henryk Skotniczny
  2. Prokurent – Elżbieta Surowiec
  3. Prezes Zarządu WFOŚ w Krakowie – Małgorzata Mrugała
  4. Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk

logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-rgb

 

PODPISANIE UMOWY

20180704_130030

20180704_130034

20180704_130038

20180704_130041

20180704_130048

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri