27 października 2021

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SANKA, ETAP III

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Sance – Głuchówki. W ramach wykonanego zadania wybudowano około 3,7 km kanalizacji grawitacyjno–ciśnieniowej. Obecnie trwają prace porządkowe i stosowne odbiory branżowe.

Po przekazaniu kanalizacji sanitarnej do eksploatacji Spółka powiadomi mieszkańców o procedurze przyłączenia do sieci.

Ostatnie aktualności

casino siteleri