28 maja 2020

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.Sanka

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że jeszcze w bieżącym roku kontynuowana będzie budowa kanalizacji w Sance w zakresie inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II”. W ramach nowego zadania zostanie wybudowana sieć o długości 2,3 km.  Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu prac planowane jest na lipiec 2020 r. Obejmie on swoim zakresem dokończenie kanalizacji sanitarnej w części południowo- wschodniej Sanki, na odcinku, od skrzyżowania DP 2186K z „aleją kasztanową” do granicy miejscowości Sanka/Rybna wzdłuż drogi  powiatowej. W trzecim etapie prac w roku 2020, Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice planuje budowę kanalizacji sanitarnej w Sance w przysiółku Głuchówki.  Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2021 r.

Osoby do kontaktu w zakresie budowy kanalizacji to:

Z zakresem inwestycji można zapoznać poniżej
załączniki : pzt-12, pzt-13, pzt-14

Ostatnie aktualności

casino siteleri