7.czerwiec.2023

Rozbudowa kanalizacji na terenach zabudowy wielorodzinnej w Krzeszowicach

W dniu 07.06.2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki na finansowanie budowy części kanalizacji sanitarnej w zakresie inwestycji  pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi krajowej DK79 w Krzeszowicach”  Koszt realizacji części zadania to 556 500 zł netto i zostanie pokryty pożyczką udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który finansuje ochronę środowiska w Małopolsce. Zakres części finansowanej z pożyczki obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 450 m. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana ze środków WiK Krzeszowice. Wybudowana sieć kanalizacji pozwoli na przyłączenie się do kanalizacji nowo budowanych budynków wielolokalowych zlokalizowanych przy DK 79.

Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu WFOŚiGW- Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu WiK Krzeszowice – Henryk Skotniczny, Alicja Przygoda-Ciągło, Leszek Słota

Ostatnie aktualności

casino siteleri