9.październik.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Zaproszenie do  złożenia oferty
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 28.10.2020r. do godz. 10:00.

 

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri