17 marca 2021

Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji”

Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego.

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 02.04.2021r. do godz. 10:00.

Więcej informacji na stronie https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice  ► Zamówienia Publiczne

Ostatnie aktualności

casino siteleri